Bli Medlem!

Här kan du du bli medlem i segelsällskapet ölandssnipan!

Fyll i ditt namn och epost adress nedan och tryck på send. Betala in avgiften 150kr för enskilde medlem och 200kr för familjemedlemsskap till postgiro 69 44 44-1