Regler för Segelsällskapet Ölanssnipans båtar

 

 


Allmänna regler enligt stadgarnas §5.

Båtar, som ska inregistreras i Segelsällskapet, ska såväl beträffande skrov som segel och rigg, vara typriktiga Ölandssnipor och endast variationer i byggnadssätt och utformning som förr varit vanliga och i allmänhet betingats av förhållandet att de olika båtbyggarna byggde på ”ögonmått” utan ritningar eller mallar, ska vara tillåtna. Huruvida båt är typenlig Ölandssnipa avgörs av en av sällskapets styrelse tillsatt jury enligt stadgarnas §6.

 


Detaljregler, fastställda vid årsmötet den 28 juli 1991, reviderade vid styrelsemötena 27 maj 1998 och 6 nov. 2010 samt vid årsmötet den 21 juli 2013..

 

   
Båttyper: Lillbåt (1-männing), högst 17,5 fot (5,25 meter)

Grundbåt (2-männing), över 17,5 fot


Skrov: material trä, köl högst 5 tum (12,5 cm), försett med lönnstråk.
Rigg: ostagad mast av trä, skotskena ej tillåten.
Segel: för-, stor- och toppsegel i bomull eller Clipper Canvas med obegränsad storlek. Seglen behöver ej vara likade. Storsegel skall bära nummer.

 

 

 

 

 

 


Tävlingsregler

   
Utrustning: åror och öskar. Besättningen skall bära flytväst.
Besättning: antalet är ej reglerat.
Tävlingsbana: läggs ut av utsedd banläggare. Antalet segligsvarv bestäms vid skepparmöte.
Åror: får ej användas efter 1 minut före start.
Startsignaler: 5 min före start- en lång ljudsignal
1 min före start- en lång ljudsignal
start- en lång ljudsignal

Målsignal:

Segling avbryts:

en lång signal. Sista båt två långa signaler


tre långa signaler

Väjningsregler:

1. båt som seglar för babords halsar väjer för båt som seglar för styrbords halsar.

2. båt i lovart väjer för båt i lä.

3. upphinnande båt väjer alltid.

4. vid rundning av märke på läns skall lovartsbåt, även om båtarna seglar för olika 
halsar, ge företräde för läbåt om överlapp föreligger 3 båtlängder före märke.

Överlapp föreligger om någon del av bakom liggande båt är i höjd med någon del 
av framför liggande båt.


Bestraffning:

båt bryter mot väjningsregler – 1 min tidstillägg.

båt tjuvstartar efter 1-minutssignal – omstart eller 3 minuters tillägg.

båt tjuvstartar före 1-minutssignal – omstart, annars diskvalificering.

om inte banan seglats – diskvalificering.

 

 

 


Beräkning av resultat

Svenska Seglarförbundets lågpoängsystem tillämpas. Om båt ej kommer till start, avbryter tävlingen eller diskvalificeras, belastas denna båt med poängen: antal anmälda båtar i aktuell tävling + 1 poäng. Om två eller flera båtar har samma slutpoäng ska deras poäng i varje segling listas från den bästa till den sämsta. Första gången det finns en skillnad ska den båt som har det bästa resultat placeras före. Om två eller flera båtar fortfarande ligger lika ska de placeras i den ordning de placerade sig i den sista seglingen. Vid beräkning av Bästa båt sammanlagt betraktas varje heat som en tävling i serien.